Бохир агаараар амьсгалж буй хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд ямар их сөрөг үр дагавар гарах бол доо гэж бодоход надад маш гунигтай байдаг.