АНУ-ын дэд ерөнхийлөгч телевизийн камерны өмнө вакцин хийлгэжээ