АХБ-наас хоёр дугаар ээлжийн 60 сая ам.долларыг олгоно