АХБ хөгжиж буй гишүүн орнууддаа ковид-19 вакцин авах дэмжлэгт $20 саяыг баталлаа