Батлагдсан нийт 261 тохиолдлоос 209 хүн эдгээд байна