Батлагдсан нийт 289 тохиолдлоос 222 хүн эдгээд байна