Вакцины хоёр тунг хийлгэсэн иргэд амралт, жуулчны бааз, саун, хоолны газруудаар үйлчлэх эрэхтэй болно