Гадаадаас ирсэн иргэдээс нэмж хоёр тохиолдол бүртгэгдсэнээр нийт тохиолдол 200 болов