Ерөнхий сайд болон Эрүүл Мэндийн сайд КОВИД – 19 – ийн эсрэг вакцин хийлгэлээ