Засгийн газар вакцин хийлгэсэн иргэдэд 50,000 төгрөг олгож эхэллээ