Монгол Улсад коронавирусийн дельта хувилбар бүртгэгджээ