Монгол улсад 1 өдрийн дотор 108 шинэ коронавирусын тохиолдол нэмэгдлээ