Агаарын хилээ хоёр тун вакцинд хамрагдсан иргэдэд нээнэ