Монгол Улс дотоодын COVID-19 хязгаарлалтуудаа цуцаллаа