Монгол Улс COVAX-ийн хүрээнд вакциний түгээлтийн дэмжлэг авахаар болжээ