Нийслэлд COVID-19 оношилгоог 18 цэгт үнэгүй хийж эхэллээ