Нийслэлийг бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэхээр боллоо