Нийслэлийг бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх шийдвэр гарлаа