Оксфордын их сургуулийн бүтээсэн вакцины туршилт 70 хувийн үр дүнтэй болжээ