Оросын эрдэмтэд 3-4 сарын хугацаатай дархлаа тогтоодог “хөнгөн” вакцин гаргажээ