Хилийн боомтуудыг түр хааж, нэвтрэх хөдөлгөөнийг зогсоов