Хилийн хязгаарлалт 12-р сарын 31 хүртэл үргэлжилнэ