Хөл хориог тавдугаар сарын 8-ны 06:00 цаг хүртэл сунгалаа