Хөл хорионы үеэр “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” гэсэн арга хэмжээ авна