Цагаан сарын үеэр хөдөлгөөнийн хязгаарлах зорилго гарав