Монголоос АНУ руу шууд нислэг үйлдсэн анхны тохиолдол болов