Apple болон Google компани иргэн бүрт COVID-19 ERSDEL апп ашиглах зааврыг илгээнэ