Cover page of PDF

Эцэг эхчүүдийн агаарын бохирдолын сөрөг нөлөөллийн талаарх ойлголт хандлага

Author: Right 2 Breathe Project

Resource type:

Category: Tайлан

Publishing date: 17 · 12 · 2019

Амьсгалах эрх төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 5 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн aгаарын бохирдол бага насны хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаарх мэдлэг, хамгаалах дадал, хандлагыг судлан тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлийг илрүүлэхдээ аналитик судалгааны агшингийн аргыг ашигласан

 

Бидэнтэй хамтран ажиллах бусад аргууд

Question

Асуулт асуу

Хайсан зүйлээ олохгүй байна уу? Биднээс асуугаарай.

энд асууна уу >

Knowledge

Мэдлэгээ хуваалцана уу

Бид найдвартай, сүүлчийн үеийн мэдээллийг таньд хүргэхийг хичээдэг. Хэрвээ таньд манай мэдээллийн санд санал болгох мэдээлэл байвал, бидэнтэй хуваалцаарай.

энд илгээнэ үү >

Volunteer

Сайн дурын судалгааны ажил хийх

Сайхан сэтгэлтэй сайн дурынхны дэмжлэгтэйгээр бидний ажил улам их өргөжнө.

энд бүртгүүлнэ үү >