News

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Environment, Natural Resources, Reduce Pollution, Мэдээ

Цөлжилт болон цөлжилтийн Монголд үзүүлж буй нөлөө

23 · 07 · 2021

Монгол улс дахь бэлчээрийн 90% нь цөлжилтөд өртөх эрсдэлтэй гэж дүгнэжээ. Үүний 76% нь аль хэдийн цөлжиж эхэлсэн гэж үздэг байна.


Environment, Health Impact, Pregnancy, Protect Yourself, Мэдээ

Аж үйлдвэрийн бохирдол төмсөггүй төрөх өвчний шалтгаан уу?

25 · 06 · 2021

Аж үйлдвэрийн бохирдол төмсөггүй төрөх өвчний шалтгаан уу? Тийм!


Education, Government, Мэдээ

Breathe Mongolia багийнхан “UNLEASH Hacks Mongolia 2021” хакатоны хамтрагчаар ажиллаа

06 · 08 · 2021

Breathe Mongolia, UNLEASH Hacks Mongolia болон бусад хамтрагч байгууллагууд нэгдэн өнөөгийн нэн тулгамдсан асуудалд шийдэл боловсруулах хакатон тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.

Economy, Environment, Government, Policy, Мэдээ

Хөгжиж буй орнуудын агаарын бохирдлын аюул, үүний эсрэг юу хийж чадах вэ?

02 · 07 · 2021

2019 оны байдлаар агаарын бохирдол нь цаг бус нас баралтын дөрөв дэх тэргүүлэх эрсдэлт хүчин зүйл болсон.