Таны оролцоо

Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн оролцоо чухал. Дараах бичлэгээс та өөрийн болон гэр бүлийнхнийхээ эрүүл мэндийг хэрхэн хамгаалах, агаарын бохирдол бууруулахад ямар хувь нэмэр оруулж болохыг олж мэдээрэй.

Protect yourself

Reduce pollution