Дулааны алдагдлыг багасгацгаая

Дулааны алдагдлыг багасгаж, нүүрс, цахилгааны хэрэглээгээ багасгая.

Цонх, хаалганы завсрыг битүүмжилсэнээр гаднах агаарын бохирдол орохоос хамгаалж, байшингийн дулааныг алдахаас сэргийлнэ. Гаднах бохирдуулагч нь цонх, хаалганы цоорхойгоор орж болно. Эдгээр ан цавыг битүүмжлэх нь бохирдуулагч бодис, хүйтэн агаарыг байшинд нэвтрүүлэхгүй байлгахад тусална.

 

More Actions