Дотор үлдэцгээе

Эмзэг бүлгийн хүмүүсийг гадаа агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлийг бууруулахын тулд гэрт дотор байхыг зөвлөж байна.

Агаарын бохирдол өндөр байгаа өдрүүдэд , түүний нөлөөнд өртөмтгий хүмүүсийн гаднах үйл ажиллагааг хязгаарлаж, дотор байлгахыг зөвлөж байна. Эмзэг бүлгийн хүн амд жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, ахмад настан, дархлаа суларсан хүмүүс багтдаг. Эмзэг бүлгийн хүмүүс гадаа агаарын бохирдолд өртөхөөс өмнө үргэлж PM2.5 шүүлтүүрийн маск зүүж байх ёстой.

More Actions